ลักษณะของโครงการ

          โครงการนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโปรแกรม SolidCAM และ InventorCAM ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง CAD/CAM ภูมิภาคละ 2 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2557 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านกระบวนการผลิต CAD/CAM/CNC ให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของโปรแกรม CAD/CAM ซึ่งรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูงในด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น

 

SolidCAM 2015

InventorCAM 2015

          CTS Training Center พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์ CAD/CAM และเครื่องจักร CNC ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Application จากตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายโปรแกรม SolidCAM ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller Thailand) ที่ทำงานทางด้าน Application Engineering ของโปรแกรม CAD/CAM และเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis มาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทเป็นตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรม/ปฏิบัติงานจริงเฉพาะทางของเทคโนโลยีขั้นสูง และได้รับการสนับสนุนทางด้าน Application โดยตรงจากเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม SolidCAM จากประเทศอิสราเอล โดยที่ไม่ได้ผ่านตัวแทนจากต่างประเทศ จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการได้เป็นอย่างดีว่า ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกระบวนการผลิต CAD/CAM/CNC ให้กับหน่วยงานของท่านได้อย่างแน่นอน รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรม CAD/CAM และเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

          ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการผลิตค่อนข้างสูง โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรและผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานจากเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis จะต้องใช้เวลาในทำโปรแกรม CAD/CAM และการผลิตที่สั้นที่สุด อีกทั้งยังมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต คือ เครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่จะต้องใช้งานร่วมกับเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของโปรแกรม SolidCAM สามารถช่วยลดระยะเวลาในการตัดเฉือนชิ้นงานจากเดิมได้สูงถึง 70 % อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดได้สูงถึง 3 เท่า จากวิธีการทำงานปกติที่เราเคยใช้งานกันมา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร CNC ตั้งแต่ 3 Axis – 5 Axis ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมขั้นสูงของ SolidCAM ได้ โดยได้รับความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Application ของเรา สามารถช่วยแก้ปัญหา พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง CAD/CAM (CTS Training Center)

  1. ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง CAD/CAM (CTS Training Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557