AutoDesk AutoCAD Mechanical เป็นโปรแกรม CAD ที่จะต้องทำงานคู่กับ AutoCAD ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างงาน 2 มิติ มากว่า AutoCAD และคำสั่งที่ใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องมือกลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

     Mechanical Engineering Documentation มีชุดคำสั่งเพื่อรองรับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือกลต่างๆ อย่างครบถ้วน

 

     700K Standard parts and Features มีคำสั่งสำเร็จรูปให้เลือกใช้ พร้อมกับชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ ที่มีใช้ในงานเครื่องมือกลครบถ้วน

 

     Mechanical Drafting Standards Update มีสัญลักษณ์ของงานพื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่ ตามมาตรฐาน ISO 1302-2002

 

Smart Dimension

 

Drafting Standards

 

Associative Balloons and Bills of Materials

 

     Layer Management โปรแกรมจะสร้าง Layer ให้กับวัตถุโดยอัตโนมัติ

 

     Hidden Line มีคำสั่งสร้างเส้น Hidden และยกเลิก ให้กับวัตถุได้โดยอัตโนมัติ

 

     Power Dimension in-place Edit มีชุดคำสั่งของพิกัดงานสวมให้เลือกใช้ตามต้องการ

 

     Machinery Generators and Calculators สามารถสร้าง และวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องได้ ก่อนที่จะนำไปผลิตจริง

 

     JIS and DIN Content Libraries มีชุดคำสั่งทั้งมาตรฐาน JIS และ DIN ให้เลือกใช้อย่างครบถ้วน