AutoDesk AutoCAD นับว่าเป็นโปรแกรมช่วยในงานเขียนแบบที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งพูดได้ว่าช่างทุกๆ สาขางานจะต้องใช้งานเป็น และมีติดไว้กับโรงงานทุกโรงงาน เพราะโปรแกรม AutoCAD สามารถรองรับงานเขียนแบบ 2มิติ หรือแบบสั่งงานได้โดยง่าย เพราะทุกสาขางานช่างต้องใช้ แทนโต๊ะเขียนแบบ และที่สำคัญตามสถาบันต่างๆ ก็ใช้โปรแกรมนี้ในการเรียนวิชาเขียนแบบอีกด้วย 

 

          ปัจจุบันในท้องตลาดเป็น AutoDesk AutoCAD 2020 และอีกไม่นานนี้เวอร์ชั่นใหม่ก็จะออกมาให้ได้ใช้งานกันต่อไป ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ คือ คำสั่งใหม่ๆ ที่ออกมา เพื่อที่จะสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคำสั่งใหม่ของ AutoDesk AutoCAD 2020