Product1

Product1

การใช้งานเบื้องต้น AUTOCAD

AutoDesk AutoCAD นับว่าเป็นโปรแกรมช่วยในงานเขียนแบบที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งพูดได้ว่าช่างทุกๆ สาขางานจะต้องใช้งานเป็น และมีติดไว้กับโรงงานทุกโรงงาน เพราะโปรแกรม AutoCAD

AutoDesk AutoCAD Inventor

 Autodesk® Inventor® และ Autodesk Inventor® Professional® เป็นซอฟต์แวร์ CAD 3D ที่มีฟังก์ชันสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาตรและการจำลองการเคลื่อนไหว รวมถึงการจัดการข้อมูลระบบการออกแบบแม่พิมพ์

AutoDesk AutoCAD Mechanical

AutoDesk AutoCAD Mechanical เป็นโปรแกรม CAD ที่จะต้องทำงานคู่กับ AutoCAD ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างงาน 2 มิติ มากว่า AutoCAD และคำสั่งที่ใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องมือกลต่างๆ

AutoDesk AutoCAD 2020

AutoDesk AutoCAD นับว่าเป็นโปรแกรมช่วยในงานเขียนแบบที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งพูดได้ว่าช่างทุกๆ สาขางานจะต้องใช้งานเป็น และมีติดไว้กับโรงงานทุกโรงงาน เพราะโปรแกรม AutoCAD สามารถรองรับงานเขียนแบบ 2มิติ หรือแบบสั่งงานได้โดยง่าย เพราะทุกสาขางานช่างต้องใช้ แทนโต๊ะเขียนแบบ และที่สำคัญตามสถาบันต่างๆ ก็ใช้โปรแกรมนี้ในการเรียนวิชาเขียนแบบอีกด้วย